Over mij

Mijn foto
Onderwijzeres in de Don Boscoschool te Waregem, vierde leerjaar. Vanuit mijn muzikaliteit vertoon ik een grote interesse naar de muzische mens. Ik geloof in de magische kracht dat muzische vorming in zich heeft. Eerst de geest moet worden geïnspireerd om het te kunnen uitdragen.

zondag 17 november 2013

Poppenspel: van handpop tot vingerpop en schaduwspel met klas 2!


Poppenspel is een element van de muzische opvoeding. Poppenspel is een creatieve expressie waarin verschillende muzische disciplines, uitingsvormen geïntegreerd worden:

            - beeldende ( poppen, decors, ... )
            - verbale ( dialoog, monoloog, ........ )
            - bewegingsexpressie
            - dramatisch spel
 
Hierin komen naast cognitieve, vooral affectieve, sociale, motorische aspecten aan bod.
vb. : sociaal vormende waarden :

            samenwerking            -           afspraken maken       -           kritische zin

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Spel en elementen.

Poppenspel maakt gebruik van theater- en drama-elementen.

         - een spelsituatie ( doen alsof ), vertrekkend van een speelbaar gegeven;
         - waarin duidelijk bepaald wordt :

- wie
                     - wat
                     - waar
                     - wanneer                
                     - waarom

           - met een duidelijk verloop

                   - begin --------- einde
                   - dramatisch conflict
                   - spanningsopbouw

         - met een relatie met het publiek:

                   - meeleven, emotionele betrokkenheid ( kijkgedrag)
                   - actieve betrokkenheid, meespeel-theater

                             ° beperkte geprogrammeerde inbreng
                             ° echte participatie, die het spelverloop mee                       
                               bepaalt ( improvisatie ! )


 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten