Over mij

Mijn foto
Onderwijzeres in de Don Boscoschool te Waregem, vierde leerjaar. Vanuit mijn muzikaliteit vertoon ik een grote interesse naar de muzische mens. Ik geloof in de magische kracht dat muzische vorming in zich heeft. Eerst de geest moet worden geïnspireerd om het te kunnen uitdragen.

dinsdag 29 januari 2013

Muziek: dat ene deuntje...

 
 
Dat ene deuntje
 
De stilte, het naarste geluid dat er bestaat.
Het verdriet, de pijn die nooit over gaat.
De angst, dat je afwijkt van het ideaal.
Maar muziek doorbreekt dat allemaal!

Mijn emoties worden mooi beschreven.
Iets wat muziek fantastisch doet.
Ik kan echt niet zonder leven.
Muziek zit in mijn bloed.

Meer dan een ritme, meer dan een melodie.
De allermooiste teksten komen uit mijn MP3.
Muziek zal nooit verdwijnen, als jij daarin gelooft.
Er is altijd een deuntje, dat deuntje in je hoofd.
 
 
 

vrijdag 18 januari 2013

De musical 'Annie' of 'Peter Pan' actueel en in de kijker...

De leerlingen van het vierde maakten zelf een ontwerp voor de affiche van hun lievelingsmusical die momenteel actueel is.

Enkele resultaten:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


maandag 14 januari 2013

Muzische vorming wat is dat nu ook weer?

1. Wat is muzische vorming?
Kinderen zijn voortdurend in beweging, in een steeds veranderende wereld.
Ze ontplooien hun kwaliteiten door in interactie te gaan met hun leefwereld.
Zij nemen de dingen waar en gaan daarover communiceren met anderen of met zichzelf.
Door kinderen de kans te geven een persoonlijke visie te ontwikkelen, die te laten verwoorden en te verwerken en tevens een eigen presentatie laten ontstaan, draag je bij tot het vormen van de persoonlijkheid van kinderen.

Muzische vorming kan daarbij een positieve bijdrage leveren door op een zeer specifieke manier de ontwikkeling te stimuleren van:
 
het creatieve: - impressies opdoen
- het uitproberen en het experimenteren
- diverse middelen gebruiken
- het leren vormgeven

het dynamisch-affectieve: - jezelf ontdekken
- anderen ontdekken
- vreugde beleven

het psychomotorische : - het beleven van het eigen lichaam

het sociale: - het samen werken
- het openstaan voor aanpassingen en veranderingen
- verantwoordelijk zijn
- kritiek geven en krijgen
- regels respecteren
- waarderen en respecteren

het cognitieve: - zelfontdekkend werken
- leerstrategie├źn ontdekken
- kennismaking met kunst en cultuur

Om deze ervaringen op te doen , te verwerken en te leren gebruiken, integreren we deze in de volgende disciplines: beweging, drama, muziek, beeld en media.

Bij muzische vorming ligt de nadruk op het proces dat zich bij en tussen kinderen afspeelt.Het vijfde leerjaar werkt een toneelstuk uit met eigen muziek, zelfgemaakt decor, eigen inspiratie!
 SFEERFOTO'S: