Over mij

Mijn foto
Onderwijzeres in de Don Boscoschool te Waregem, vierde leerjaar. Vanuit mijn muzikaliteit vertoon ik een grote interesse naar de muzische mens. Ik geloof in de magische kracht dat muzische vorming in zich heeft. Eerst de geest moet worden geïnspireerd om het te kunnen uitdragen.

maandag 14 januari 2013

Muzische vorming wat is dat nu ook weer?

1. Wat is muzische vorming?
Kinderen zijn voortdurend in beweging, in een steeds veranderende wereld.
Ze ontplooien hun kwaliteiten door in interactie te gaan met hun leefwereld.
Zij nemen de dingen waar en gaan daarover communiceren met anderen of met zichzelf.
Door kinderen de kans te geven een persoonlijke visie te ontwikkelen, die te laten verwoorden en te verwerken en tevens een eigen presentatie laten ontstaan, draag je bij tot het vormen van de persoonlijkheid van kinderen.

Muzische vorming kan daarbij een positieve bijdrage leveren door op een zeer specifieke manier de ontwikkeling te stimuleren van:
 
het creatieve: - impressies opdoen
- het uitproberen en het experimenteren
- diverse middelen gebruiken
- het leren vormgeven

het dynamisch-affectieve: - jezelf ontdekken
- anderen ontdekken
- vreugde beleven

het psychomotorische : - het beleven van het eigen lichaam

het sociale: - het samen werken
- het openstaan voor aanpassingen en veranderingen
- verantwoordelijk zijn
- kritiek geven en krijgen
- regels respecteren
- waarderen en respecteren

het cognitieve: - zelfontdekkend werken
- leerstrategie├źn ontdekken
- kennismaking met kunst en cultuur

Om deze ervaringen op te doen , te verwerken en te leren gebruiken, integreren we deze in de volgende disciplines: beweging, drama, muziek, beeld en media.

Bij muzische vorming ligt de nadruk op het proces dat zich bij en tussen kinderen afspeelt.Het vijfde leerjaar werkt een toneelstuk uit met eigen muziek, zelfgemaakt decor, eigen inspiratie!
 SFEERFOTO'S:
 
  
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten