Over mij

Mijn foto
Onderwijzeres in de Don Boscoschool te Waregem, vierde leerjaar. Vanuit mijn muzikaliteit vertoon ik een grote interesse naar de muzische mens. Ik geloof in de magische kracht dat muzische vorming in zich heeft. Eerst de geest moet worden geïnspireerd om het te kunnen uitdragen.

dinsdag 17 mei 2011

Mezelf als 'muzocoach'...

Mijn krachtigste ervaring, beleving
tijdens mijn opleiding tot muzocoach
en het coachen van een schoolteam
met als DOEL
een muzische grondhouding aan te nemen:


Motiveren van de leerkrachten op basis van wederzijds respect.
Uiten dat je oprecht geïnteresseerd en nieuwsgierig bent.
Zoeken naar vragen die de leerkrachten aanzetten tot nadenken.
Oordelen beter niet doen en je mening voor jezelf houden tenzij men erom vraagt.
Coach vraagt op een vriendelijke manier om tot de kern te komen.
Ondersteunend zijn en positief tijdens het gesprek.
Aandacht voor elke leerkracht voor de volle 100%.
Coach begeleidt de leerkrachten bij het vinden van een oplossing dat voor hen werkt.
Het team uitdagen het muzische aan te pakken
waarbij ik als coach hen stimuleer in hun muzische ontwikkeling.

Voor mij gaat een grote interesse uit naar de 'muzische mens'.
Ik geloof nog steeds in de magische kracht dat muzische vorming in zich heeft.
Eerst de geest moet worden geïnspireerd om het te kunnen uitdragen.

Daarom mijn opleiding tot 'muzocoach'!

1 opmerking: